Onderhoudscontract

Een gashaard heeft onderhoud nodig.

Voor een juiste werking van een gashaard is het van belang dat deze goed onderhouden wordt. Bij een onderhoudsbeurt worden alle onderdelen schoongemaakt. Onze monteurs zijn goed op de hoogte van de techniek van uw haard om er voor te zorgen dat u kunt blijven genieten van een prachtig vuur. 

Wanneer u bij ons een onderhoudscontract afsluit voor uw nieuwe haard, profiteert u van een aantal voordelen.

  • Bij nieuwe haarden verlengen we de volledige fabrieksgarantie van 2 naar 5 jaar.
  • Mocht er onverhoopt een storing aan uw haard optreden, dan wordt die snel opgelost.
  • Zodra de garantietermijn verlopen is en er jaarlijks onderhoud uitgevoerd is, worden bij een storing alleen eventuele noodzakelijke onderdelen in rekening gebracht. (Bij eventueel niet meer beschikbaar zijn van onderdelen bij de fabrikanten vervalt deze regel.)
  • Onderhoud voeren wij uit in de periode dat de haard niet gebruikt wordt. 
  • U kunt niet vergeten om jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren.
  • De kosten voor onderhoud liggen lager, omdat we zo gunstig mogelijke routes kunnen plannen. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, plannen wij onderhoud op postcode. We trachten het onderhoud uit te voeren tussen maart en oktober. Dat is voor ons de meest gunstige periode om onderhoud uit te voeren, omdat de meeste haarden dan niet gebruikt worden. 

De volgende punten worden bij een onderhoudsbeurt bekeken:

  • Visuele inspectie van het toestel en check typeplaatje, gas/elektra aansluitingen, inspectie aansluiting rookgasafvoer en toevoer verbrandingslucht.
  • Controleren/reinigen brander en eventuele waakvlam, koppelingen en leidingen, glasruiten incl. afdichtingskoord, imitatie kooltjes en houtstammetjes, gasregelblok/gaslekkage, thermokoppel/ionisatiebeveiliging, ontsteken hoofdbrander en controle op werking van eventueel aanwezige rookgasventilator.
  • Algehele nacontrole op verbranding na uitvoeren van onderhoud

 

De prijs voor onderhoud op jaarlijkse basis is € 107,00

Het afsluiten van een onderhoudscontract is eenvoudig. Stuur ons een e-mail met de melding dat u een onderhoudscontract wilt afsluiten. Wij sturen u een ingevuld contract toe, met daarbij een retourenveloppe. Het enige dat u hoeft te doen, is een handtekening zetten en het contract naar ons terug te sturen.

Bovenstaande geldt alleen voor haarden en kachels die wij zelf geplaatst hebben. 

©Bouwmans Vuur Totaal 2020

© 2020 Bouwmans Vuur Totaal

Website gerealiseerd door Goedemorgen Reclame & Communicatie