Hoitkachel, hout, kachel, haard, deurne, dik geurts, dikgeurts, bouwmans

Houtstook in verdomhoek door gebrek aan kennis

Houtstook in verdomhoek door gebrek aan kennis

‘Eén op de tien Nederlanders heeft grote last van houtstook’ kopt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal onlangs op basis van een onderzoek uitgevoerd door Motivaction. Maar wat het onderzoek vergeet, is een onderscheid te maken in de verschillende vormen van houtstook. ,,Je kunt een klassieke openhaard of barbecue niet over één kam scheren met een pelletkachel of de haarden en kachels van nu’’, zegt Gert Kooij, woordvoerder van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche.

Hij benadrukt dat er een groot verschil is tussen houtstook in vuurkorven of open haarden en moderne (duurzame) houtkachels. ,,Die kun je niet met elkaar vergelijken. Het is onjuist om vuurkorven en open haarden als uitgangspunt te gebruiken voor het hele spectrum houtstook. Moderne houtkachels zijn hoogwaardige verbrandingstoestellen met een hoog rendement en een lage uitstoot en daardoor niet te vergelijken met oude stookgelegenheden. Sterker nog, de kachels van nu leveren een belangrijke bijdrage in het landelijk streven om meer duurzame energie te gebruiken. Stoken met hout is een vanuit de EU erkende duurzame manier van verwarmen. Mits u de juiste haard kiest.’’

houtstook, deurne, dik geurts, odin

 

Overlast door ondeugdelijke installatie en verkeerd stookgedrag

De brancheorganisatie deelt de mening dat verouderde open haarden niet meer passen in het tijdsbeeld en dat daarvoor strengere regels mogen komen. ,,In ons dichtbevolkte land wordt het geluid steeds sterker dat stoken op hout ongezond is en hinderlijk voor omwonenden. De belangrijkste oorzaak van overlast is naast een ondeugdelijke installatie vooral verkeerd stookgedrag. Daarom maakt de branche zich hard voor het aanscherpen van de regelgeving om de leefomgeving te verbeteren en overlast te voorkomen. Vanuit de branche zijn hierin de afgelopen jaren al diverse effectieve initiatieven genomen. Echter, door het ontbreken van regulering vanuit de overheden wordt de goedwillende houtstoker steeds meer het slachtoffer van ‘iedereen kan zijn gang gaan’. Een totaalverbod van stoken op hout is echter irreëel en onnodig. Dan moeten we beginnen met het verbieden van vuurkorven, barbecues, Paasvuren en kunnen we doorgaan met scooters en auto’s.’’

Bestaande open haarden aanpassen is eenvoudig

Het probleem is volgens de brancheorganisatie mede ontstaan in 2003. ,,Toen heeft de overheid de landelijke kwaliteitseisen voor houtgestookte toestellen losgelaten. Sindsdien gelden Europese richtlijnen, die veel minder streng zijn dan de toenmalige standaard die in Nederland gold. Dat beginnen we nu te merken. Nieuwe kachels van eigen bodem voldoen echter aan typekeuringen die onder andere in Duitsland en Oostenrijk worden gehanteerd. Als alle toestellen in Nederland daaraan voldoen, zal dat voor een enorme verbetering zorgen. De consument wordt geadviseerd zich te oriënteren op haarden, kachels en installaties voorzien van een keurmerk. Daarnaast is een goed advies noodzakelijk, evenals het volgen van een stooktraining. Die optelsom komt niet alleen ten goede aan het rendement, maar vooral ook aan het milieu en de gezondheid. Een bestaande open haard renoveren en upgraden is in vrijwel elke situatie eenvoudig te doen. Daarvoor zijn zeer goede oplossingen beschikbaar. Het rendement gaat dan van 15-20% naar 75-85% en het is vaak een aantoonbare oplossing in situaties waar sprake is van overlast.’’

houtstook, spartherm, hout, haard, kachel, lift, deur, liftdeur, inbouw

Oproep tot betere samenwerking tussen belangenorganisaties

Gert Kooij roept organisaties als Milieu Centraal op tot nog nauwere samenwerking en beter overleg. ,,Hoewel houtstook nu in de hoek staat, werkt de branche op dit moment actief samen met diverse belangengroepen in een landelijk Platform, met als doel de overlast door houtstook in kaart te brengen en waar mogelijk aan te pakken. Milieu Centraal is overigens één van de partijen aan tafel. Als branche wijzen we al jaren de weg naar oplossingen. We willen onder andere de stoker bewust maken van zijn verantwoordelijkheid in de bebouwde omgeving door het geven van informatie en stookadvies. Zo zijn bij diverse vakzaken in Nederland stooktrainingen te volgen. Hout stoken in een verouderde haard en zomaar alles in het vuur gooien is niet meer van deze tijd. Dat kan inderdaad overlast en irritatie veroorzaken. Goed stookhout bijvoorbeeld moet aan voorwaarden voldoen. Op onze website www.sfeerverwarming.nl staat de ‘Brancherichtlijn Houtstook’, met daarin alle informatie over het verantwoord stoken van hout. Het moment waarop je stookt is ook van belang. Doe dat bijvoorbeeld niet bij mist of windstil weer. Om de stoker daarin maximaal van informatie te voorzien is door de branche het zogenaamde stookalert ontwikkeld, te vinden via www.stookalert.nl, dat aangeeft wanneer je wel of beter niet kunt stoken. Van hout stoken moeten mensen vooral genieten en de voordelen ervaren. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, worden de nadelige effecten van houtstook geminimaliseerd.’’

Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is een platform waar voortdurend de kwaliteit van de toestellen, alsmede de installatie hiervan, en het opleidingsniveau van de installateurs wordt bevorderd. De NHK vormt daarnaast ook het aanspreekpunt voor onder andere de overheid voor het ontwikkelen en toepassen van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en duurzame veiligheid. Dit alles komt tevens tot uiting in de Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen die door de NHK wordt verzorgd. Binnen de NHK zijn zowel fabrikanten (SHR) als detaillisten (SVG) actief.

Bron: Stichting NHK

Bouwmans Vuur Totaal is aangesloten bij het Sfeerverwarmingsgilde

Alle haarden die wij verkopen voldoen aan de strengste eisen op het gebied van rendement en uitstoot. Tevens dragen wij zorg voor een aangesloten rookkanaal dat geschikt is voor de geplaatste kachel, waardoor een zeer geringe uitstoot ontstaat. Overlast kan dan eigenlijk niet voorkomen. Uiteraard wel er van uitgaande dat de eindgebruiker hout stookt dat geschikt is om te stoken.

Nadat wij een haard geplaatst hebben, wordt uiteraard uitvoerig uitleg gegeven. Indien gewenst verzorgt één van onze specialisten een stooktraining, zodat de haard optimaal gebruikt kan worden.

Vragen? Schroom dan niet om contact met ons op de nemen.

© 2024 Bouwmans Vuur Totaal

Website gerealiseerd door Goedemorgen Reclame & Communicatie